Om waardevol advies te kunnen verstrekken dat ook werkbaar is in de praktijk, investeert Fender Advocaten in een duurzame relatie met haar cliënten. Juist vanwege haar interesse voor het werkterrein van haar cliënten, vergroot Fender Advocaten haar meerwaarde als sparring partner. De ambitie van Fender Advocaten is uw trusted business advisor te zijn.

advies-grooterU kunt ons ook ad hoc inschakelen als juridische vraagbaak voor alle binnen uw onderneming voorkomende juridische vragen. Indien wij op een bepaald vlak onvoldoende expertise in huis hebben, verwijzen wij u naar de juiste specialist binnen ons netwerk. Wij hebben ruime ervaring met procesmanagement, in het bijzonder het aansturen van advocaten en juristen in binnen- en buitenland.

Indien u tijdelijk behoefte heeft aan (extra) juridische expertise of ondersteuning, kan één van onze gespecialiseerde advocaten op interim basis bij u worden gedetacheerd. Afhankelijk van de omvang en duur van de opdracht kunnen aangepaste tarieven worden afgesproken. Onze advocaten treden ook regelmatig op als gastdocent en verzorgen op aanvraag cursussen en workshops, bijvoorbeeld bij u op locatie. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.