Het contracten- en verbintenissenrecht vormt de basis van het civiele recht. Contracten worden voortdurend en overal gesloten, in de meest uitlopende varianten. Het contract zelf is meestal niet zo belangrijk. Het zijn vooral de verbintenissen die daaruit voortvloeien, zoals de incasso van een koopsom, het recht op levering van goederen of de terugbetaling van een geldlening, die voor u van betekenis zijn.

Zowel vóór, tijdens en ná het sluiten van een overeenkomst kan Fender Advocaten u van dienst zijn, zoals ter zake:

▪ de onderhandeling over en totstandkoming van contracten;
▪ de inhoudelijke vastlegging en uitwerking van partijafspraken;
▪ de opties om uw contractpartners te bewegen de overeenkomst na te komen;
▪ de incasso van vorderingen, inclusief beslag- en executietrajecten;
▪ de opzegging, beëindiging en ontbinding van overeenkomsten;
▪ de uitvoering en afwikkeling van overeenkomsten;
▪ geschillen die door overeenkomsten kunnen ontstaan.

Fender Advocaten beschikt over de juiste specialistische kennis om contractuele moeilijkheden te voorkomen of op te lossen. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een kennismaking.