De wijze van financiering van een onderneming bepaalt in belangrijke mate haar succes en continuïteit. Financieringsvraagstukken zijn dan ook een niet weg te denken onderdeel van het ondernemerschap. Onderwerpen als (her)financiering, het stellen van aanvullende zekerheden, kredietmanagement en borging van financiële risico’s zijn regelmatig een actueel thema zijn.

Ook in geval van dreigende insolventie beschikken onze advocaten over deskundigheid en expertise om uw belangen optimaal te borgen. De advocaten van Fender Advocaten beschikken over ruime ervaring op het gebied van financiering- en zekerhedenvraagstukken. Dit zowel als adviseur van ondernemingen, maar ook van banken en andere financiers.

Fender Advocaten adviseert en procedeert over hypotheek-en pandrechten, retentierechten, rangregelingen, eigendomsvoorbehouden, kredietrelaties (en de opzegging daarvan), borgtochten en hoofdelijke aansprakelijkheden (en de uitwinning daarvan), lease en huurkoop, do’s en don’ts bij dreigende insolventie, bestuurdersaansprakelijkheid, bancaire zorgplichten en de Wft. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.