Producenten en leveranciers hebben diverse opties om hun producten aan de man te brengen. Vaak wordt gebruik gemaakt van distributeurs, lokale agenten of franchisenemers. Aan de hand van het type product of dienst en de wensen van partijen kan worden gekozen hoe de markt het meest effectief kan worden bewerkt.

Juridisch gezien bestaan grote verschillen tussen distributie, agentuur en franchise. Een distributeur handelt altijd voor eigen rekening en risico. Een agent doet dat niet: hij bemiddelt slechts bij de totstandkoming van overeenkomsten op naam en voor rekening van de producent. Bij franchising mag de franchisenemer tegen betaling gebruik maken de franchiseformule van de franchisegever.

Fender Advocaten adviseert u welke vorm in uw specifieke situatie het beste past. Desgewenst stelt zij de bijbehorende overeenkomsten voor u op of beoordeelt zij deze voor u. Ook bij het wijzigen en beëindigen van dit soort duurrelaties of bij procedures over knelpunten of andere moeilijkheden in de samenwerking, staat Fender Advocaten u natuurlijk graag bij. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.