Sinds 2016 is Joep werkzaam op het gebied van het arbeidsrecht. Eerst als jurist en sinds 2018 als advocaat. Hij heeft in dat kader over diverse arbeidsrechtelijke onderwerpen geadviseerd en geprocedeerd. Daarnaast legt hij zich toe op het ondernemingsrecht: geschilbeslechting rondom rechtspersonen en samenwerkingsverbanden, alsook op het gebied van aansprakelijkheids- en verbintenissenrecht.

Specialisaties:
▪Individueel en collectief ontslag
▪Overgang van onderneming
▪Medezeggenschap
▪Concurrentiebeding en relatiebeding
▪(Wijziging van) arbeidsvoorwaarden en reglementen
▪Arbeidsongeschiktheid en re-integratie
▪Rechtspersonen- en vennootschapsrecht
▪Contractenrecht
▪Aansprakelijkheidsrecht

+31 (0) 40 72 00 739 +31 (0) 40 72 00 731 +31 (0)6 20 66 09 41 mail Joep download vcard  linkedin