Een zakelijk conflict is niet altijd te voorkomen. Fender Advocaten weet dat de procedurele weg vaak niet tot een echte oplossing leidt, of soms pas na vele jaren. Daarom zoeken wij samen met u altijd naar alternatieven om escalatie te voorkomen. Een oplossing in een vroeg stadium en zónder gerechtelijke procedure is meestal de beste.

procedures-grooter

Soms zijn standpunten zo tegengesteld of belangen dusdanig groot, dat een gang naar de rechter onvermijdelijk is. Naast een gedegen kennis van het procesrecht, komt onze jarenlange procesrechtelijke ervaring hierbij van pas. Wij staan cliënten bij in de meest uiteenlopende geschillen over bedrijfsovernames, contracten, schadevergoeding, financieringen en zekerheden, franchise- en distributierelaties, gebrekkige producten, machines en installaties, beslag- en executiegeschillen, conflicten tussen aandeelhouders en/of bestuurders, issues over (beroeps)aansprakelijkheid, (bancaire) zorgplichten en onrechtmatig handelen.

Of het nu gaat om dagvaarding- en verzoekschriftprocedures bij de rechtbank, kort geding, hoger beroep bij het gerechtshof, enquêteprocedures bij Ondernemingskamer, arbitrage- of tuchtrechtprocedures: Fender Advocaten beschikt over het juiste gereedschap om u van dienst te kunnen zijn.