Zonder transactie blijft toegevoegde waarde verborgen. Juridische begeleiding bij een transactie is onontbeerlijk om risico’s af te dekken of te beperken en om maximale resultaten te behalen.

transacties-grooter1

Een waardevol juridisch advies vraagt in de eerste plaats grondige kennis van de onderliggende rechtsgebieden. De advocaten van Fender Advocaten hebben daarom ieder hun eigen specialismen en expertises. Daarnaast hebben zij ruime ervaring in de ondernemingsrechtelijke transactiepraktijk. Zo adviseert Fender Advocaten over de meest uiteenlopende transacties: fusies, overnames, splitsingen, management buy-outs, financieringen, lease, herstructureringen, distributie-, franchise- en agentuurrelaties, koop- en handelstransacties en (complexe) schikkingen.

Wij kunnen u dus bijstaan bij alle juridische aspecten van zakelijke, financiële of strategische transacties. Naast de juridische aandachtspunten, verliezen wij uw commerciële belangen echter nooit uit het oog. Wij zoeken in samenspraak altijd naar een optimale balans tussen rechtszekerheid en beperking van transactiekosten.