Bij het besturen van een onderneming en het zijn van aandeelhouder dienen de wettelijke en statutaire regels te worden gevolgd. Van aandeelhouders en bestuurders wordt niet alleen verwacht dat zij bekend zijn met alle verplichtingen, maar ook dat zij deze juist en tijdig naleven. Fender Advocaten is bij uitstek deskundig en kan u adviseren en bijstaan in de optimale corporate housekeeping.

Aan een fusie, bedrijfsovername of verkoop van (een deel van) een onderneming of de herstructurering daarvan, gaat een heel traject vooraf. Het is een complex proces vol valkuilen. Juridische begeleiding is onontbeerlijk om risico’s te beperken en af te dekken en om maximale resultaten te behalen. Het opstellen van een herstructureringsplan, een geheimhoudingsovereenkomst, een letter of intent, een due diligence onderzoek of het onderhandelen en opstellen van transactiedocumentatie: Fender Advocaten kan u hierbij begeleiden.

De advocaten van Fender Advocaten beschikken over ruime (internationale) ervaring op het gebied van fusies en overnames, waaronder joint ventures, management buy-outs, active-passiva transacties of aandelentransacties. Of het nu een relatief kleine transactie betreft of een (grensoverschrijdende) transactie die meerdere groepsvennootschappen betreft, Fender Advocaten is uw gespecialiseerde adviseur. Wij staan u graag op deskundige en proactieve wijze bij. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.