Arbeidsongeschiktheid


Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid is de werkgever wettelijk verplicht het loon van de arbeidsongeschikte werknemer gedurende de eerste twee jaar door te betalen. In de wet is vastgelegd dat er tijdens de arbeidsongeschiktheid van de werknemer re-integratieverplichtingen gelden voor zowel werknemer als werkgever. Die bepalen wat beide partijen moeten doen om de periode van arbeidsongeschiktheid zo kort mogelijk te houden. Wanneer een werknemer daar niet voldoende aan meewerkt, kan de werkgever maatregelen treffen, bijvoorbeeld door de loonbetaling stop te zetten. Wanneer een werkgever niet voldoende meewerkt aan de re-integratie van een zieke werknemer, loopt hij het risico dat een loonsanctie wordt opgelegd. Hierdoor wordt de periode waarover loon moet worden doorbetaald verlengd.

Bij Fender Advocaten werken gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten die u op praktische wijze kunnen adviseren in het geval van arbeidsongeschiktheid. Indien nodig kunnen zij bijstand verlenen. 

Volg Fender Advocaten ook op LinkedIn of neem vrijblijvend contact op met Lars Claassens of No Mauer voor een kennismaking.


Fender Advocaten gebruikt cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat deze website naar behoren functioneert. Ook houden we, na uw goedkeuring, website statistieken bij met behulp van analytische cookies. Analytische cookies verzamelen informatie die wordt gebruikt om ons te helpen begrijpen hoe onze website wordt gebruikt. Ook helpen deze cookies ons om de website aan te passen om uw gebruikservaring te kunnen verbeteren.