Vennootschapsrecht


Het vennootschapsrecht heeft betrekking op de vormgeving en de organisatie van de onderneming. En op de verhoudingen tussen de (rechts-)personen die bij de onderneming betrokken zijn.

Iedere ondernemer heeft te maken met het vennootschapsrecht. Denk aan de rechten, verplichtingen en aansprakelijkheid van aandeelhouders, bestuurders en commissarissen. Maar ook aan het bijeenroepen van de algemene vergadering van aandeelhouders en besluitvorming binnen de onderneming. Het vennootschapsrecht ziet ook toe op de uitgifte, inkoop, intrekking of certificering van aandelen.

Van aandeelhouders en bestuurders wordt niet alleen verwacht dat zij bekend zijn met alle wettelijke en statutaire verplichtingen, maar ook dat zij deze juist en tijdig naleven. Fender Advocaten is bij uitstek deskundig en kan u adviseren en bijstaan in de optimale corporate housekeeping.

Volg Fender Advocaten ook op LinkedIn of neem vrijblijvend contact op met Edwin de Rooij voor een kennismaking.


Fender Advocaten gebruikt cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat deze website naar behoren functioneert. Ook houden we, na uw goedkeuring, website statistieken bij met behulp van analytische cookies. Analytische cookies verzamelen informatie die wordt gebruikt om ons te helpen begrijpen hoe onze website wordt gebruikt. Ook helpen deze cookies ons om de website aan te passen om uw gebruikservaring te kunnen verbeteren.