Medezeggenschap


Organisaties met 50 werknemers of meer moeten volgens de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) een ondernemingsraad (OR) hebben. Via de OR kunnen werknemers bijdragen aan het goed functioneren van een organisatie. De OR heeft namelijk inspraak op allerlei onderwerpen binnen de organisatie. Dat noemen we medezeggenschap. Dit kan onder meer via het advies- en instemmingsrecht, bijvoorbeeld in het geval van reorganisaties, fusies en overnames, het harmoniseren van arbeidsvoorwaarden of het wijzigen van een verlof- of pensioenregeling. De gevolgen van de besluitvorming door de OR kunnen ingrijpend zijn voor een werkgever en voor de werknemers in een organisatie.

Bij Fender Advocaten werken gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten met ruime ervaring op het gebied van het medezeggenschapsrecht. Wij kunnen u begeleiden bij het opzetten van medezeggenschap en het opstellen van benodigde documenten. Daarnaast adviseren wij werkgevers en ondernemingsraden over wettelijke verplichtingen in het kader van advies- en instemmingsrecht en verlenen we zo nodig bijstand in juridische procedures. 

Volg Fender Advocaten ook op LinkedIn of neem vrijblijvend contact op met Lars Claassens of No Mauer voor een kennismaking.

 


Fender Advocaten gebruikt cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat deze website naar behoren functioneert. Ook houden we, na uw goedkeuring, website statistieken bij met behulp van analytische cookies. Analytische cookies verzamelen informatie die wordt gebruikt om ons te helpen begrijpen hoe onze website wordt gebruikt. Ook helpen deze cookies ons om de website aan te passen om uw gebruikservaring te kunnen verbeteren.