Ontslag – werkgever


Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd eindigen van rechtswege. Toch gelden er een aantal wettelijke verplichtingen.

Om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te beëindigen is een redelijke ontslaggrond nodig. In de wet is bepaald wat dat precies inhoudt. Daarnaast moet u als werkgever onderzoeken of de werknemer kan worden herplaatst, eventueel door middel van scholing. Dit laatste geldt niet wanneer u een werknemer wilt ontslaan die verwijtbaar heeft gehandeld.  

Tenzij het gaat om ontslag op staande voet, een ontslag in de proeftijd of een statutair directeur, moet u een ontslagprocedure doorlopen via het UWV of bij de kantonrechter. De procedure loopt via het UWV wanneer het gaat om ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of na langdurige ziekte. In alle overige situaties is de kantonrechter bevoegd om op verzoek van de werkgever de arbeidsovereenkomst te ontbinden. 

Het is belangrijk om te weten dat een werknemer op grond van de wet recht heeft op een ontslagvergoeding indien hij langer dan twee jaar in dienst is geweest. Dit heet een transitievergoeding. Ook als de werknemer zelf ontslag neemt omdat u als werkgever verwijtbaar heeft gehandeld, kan de werknemer hier aanspraak op maken. 

Het is niet altijd nodig om een ontslagprocedure te doorlopen. Partijen kunnen ook onderling afspraken maken over het einde van de arbeidsovereenkomst. Er wordt dan een beëindigingsovereenkomst (in de vorm van een vaststellingsovereenkomst) gesloten. 

Wanneer u een werknemer wilt ontslaan die verwijtbaar heeft gehandeld, bijvoorbeeld in geval van diefstal, dan is ontslag op staande voet mogelijk. In dat geval kunt u onmiddellijk tot ontslag overgaan en is tussenkomst van het UWV of de kantonrechter niet nodig. De werknemer krijgt dan ook geen ontslagvergoeding. Een ontslag op staande voet moet aan verschillende formele eisen voldoen. Schakel daarom altijd direct een arbeidsrechtspecialist in.

Fender Advocaten beschikt over de juiste specialistische kennis om u in deze kwesties bij te staan.

Volg Fender Advocaten ook op LinkedIn of neem vrijblijvend contact op met No Mauer of Lars Claassens voor een kennismaking.

 


Fender Advocaten gebruikt cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat deze website naar behoren functioneert. Ook houden we, na uw goedkeuring, website statistieken bij met behulp van analytische cookies. Analytische cookies verzamelen informatie die wordt gebruikt om ons te helpen begrijpen hoe onze website wordt gebruikt. Ook helpen deze cookies ons om de website aan te passen om uw gebruikservaring te kunnen verbeteren.