Aansprakelijkheid en schadevergoeding


Als ondernemer loopt u voortdurend risico’s. U kunt bijvoorbeeld aansprakelijk worden gehouden als u bij de uitoefening van uw beroep of bedrijf schade toebrengt aan anderen. Uw aansprakelijkheid kan ook voortvloeien uit het niet-nakomen van een overeenkomst of uit een onrechtmatige daad. Het omgekeerde is ook mogelijk: u lijdt schade als gevolg van het handelen, of het niet-handelen, van een ander.

Fender Advocaten staat u onder meer bij in de volgende gevallen:

▪ aansprakelijkheid wegens wanprestatie;
▪ bestuurdersaansprakelijkheid, in en buiten faillissement;
▪ beroepsaansprakelijkheid van accountants, taxateurs, fiscalisten, advocaten en
notarissen;
▪ aansprakelijkheid uit hoofde van onrechtmatig handelen;
▪ aansprakelijkheid voor hulppersonen en (niet-)ondergeschikten;
▪ aansprakelijkheid voor gebrekkige of gevaarlijke producten;
▪ verzekeringskwesties;
▪ geschillen over schade, zoals hoogte, oorzakelijk verband en toerekenbaarheid.

Fender Advocaten beschikt over de juiste specialistische kennis om u in dit soort kwesties bij te staan.

Volg Fender Advocaten  ook op LinkedIn of neem vrijblijvend contact op met Erwin van Nijnatten of Evert Jansberg voor een kennismaking.


Fender Advocaten gebruikt cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat deze website naar behoren functioneert. Ook houden we, na uw goedkeuring, website statistieken bij met behulp van analytische cookies. Analytische cookies verzamelen informatie die wordt gebruikt om ons te helpen begrijpen hoe onze website wordt gebruikt. Ook helpen deze cookies ons om de website aan te passen om uw gebruikservaring te kunnen verbeteren.