Blogs


Ordinary course of business bij overnames
7 mei 2024

Ordinary course of business bij overnames

In haar uitspraak van 28 februari 2024 (ECLI:NL:RBAMS:2024:1155) beantwoordt de Rechtbank Amsterdam (“Rechtbank”) in een overnamegeschil de vraag welke betekenis […]
Lees meer
Bestuurdersaansprakelijkheid door het starten van ondernemingsactiviteiten zonder voldoende liquide middelen
9 april 2024

Bestuurdersaansprakelijkheid door het starten van ondernemingsactiviteiten zonder voldoende liquide middelen

Uit de wet volgt dat iedere bestuurder in het geval van een faillissement van een besloten vennootschap ten opzichte van […]
Lees meer
Toepasselijk recht in de praktijk: heeft het gewone werkland de voorkeur?
27 maart 2024

Toepasselijk recht in de praktijk: heeft het gewone werkland de voorkeur?

Een tijdje geleden schreef collega Vera Kuepers over het toepasselijke recht in internationale arbeidsverhoudingen (hier terug te lezen). Maar hoe […]
Lees meer
Tussentijds cassatieberoep
7 februari 2024

Tussentijds cassatieberoep

Op 19 januari 2024 heeft de Hoge Raad beoordeeld of het mogelijk is om tussentijds cassatieberoep in te stellen. In […]
Lees meer
Over de samenhang tussen over-namecontracten en vendor loans
6 februari 2024

Over de samenhang tussen over-namecontracten en vendor loans

In haar uitspraak van 1 februari 2023 (ECLI:NL:RBDHA:2023:11084) beantwoordt de Rechtbank Den Haag (“Rechtbank”) in een overnamegeschil de vraag of […]
Lees meer
Valt de voorovereenkomst onder het begrip 'verstrekking van diensten'?
29 januari 2024

Valt de voorovereenkomst onder het begrip 'verstrekking van diensten'?

In deze zaak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (‘HvJ EU’) van 14 september 2023 speelt het […]
Lees meer
Te strenge eisen stelplicht?
22 januari 2024

Te strenge eisen stelplicht?

In een recente uitspraak over een geschil tussen twee broers met betrekking tot de eigendom van landbouwmachines, heeft de Hoge […]
Lees meer
Grenswerkers en werkgevers opgelet: nieuwe regels sociale zekerheid
12 december 2023

Grenswerkers en werkgevers opgelet: nieuwe regels sociale zekerheid

Grensoverschrijdende arbeid kan complexe gevolgen hebben voor het toepasselijke arbeidsrecht, fiscale aspecten en sociale zekerheid. In mijn vorige blog besprak […]
Lees meer
Kun je Haviltex wegcontracteren?
2 november 2023

Kun je Haviltex wegcontracteren?

De geruchtmakende uitspraak van de Hoge Raad van 25 augustus 2023 (ECLI:NL:HR:2023:1131) gaat over de uitleg van een vaststellingsovereenkomst waarin […]
Lees meer
De waarde van een vakantiedag
6 oktober 2023

De waarde van een vakantiedag

Vakantie is essentieel om stress te verminderen, de productiviteit te verhogen en de algemene tevredenheid op de werkvloer te vergroten. […]
Lees meer
Bestuurder persoonlijk aansprakelijk voor onbetaalde factuur?
3 oktober 2023

Bestuurder persoonlijk aansprakelijk voor onbetaalde factuur?

Valt een bestuurder een persoonlijk verwijt te maken wanneer hij één dag voor een festival nieuwe verplichtingen aangaat, terwijl de […]
Lees meer
Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie
22 augustus 2023

Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

Op 15 november 2023 treedt de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie (de “tijdelijke wet”) in werking. De tijdelijke wet, die in […]
Lees meer
Ziek tijdens vakantie: een praktisch overzicht
14 augustus 2023

Ziek tijdens vakantie: een praktisch overzicht

Vakantie, een tijd voor ontspanning. Maar ook tijdens vakantie zit een ongeluk in een klein hoekje, en kan een werknemer […]
Lees meer
Contracteren onder opschortende voorwaarden in overnamecontracten
1 augustus 2023

Contracteren onder opschortende voorwaarden in overnamecontracten

In de uitspraak van 4 april 2023 (ECLI:NL:GHDHA:2023:962) oordeelt het Gerechtshof Den Haag (“Hof”) in een overnamegeschil dat de koper […]
Lees meer
Internationale arbeidsverhoudingen: welk toepasselijk recht?
14 juli 2023

Internationale arbeidsverhoudingen: welk toepasselijk recht?

In deze internationale Brainport-regio is het tegenwoordig gebruikelijk dat organisaties samenwerken met expats, werknemers in het buitenland of grensarbeiders. Zo’n […]
Lees meer
Het belang van het vastleggen van aandeelhoudersbesluiten
28 juni 2023

Het belang van het vastleggen van aandeelhoudersbesluiten

Een aandeelhoudersbesluit is een besluit dat genomen wordt door de algemene vergadering van aandeelhouders van een vennootschap. Aandeelhoudersbesluiten kunnen zowel […]
Lees meer
WIA-beslissing te laat: schadelijk of profijtelijk voor werkgevers?
15 juni 2023

WIA-beslissing te laat: schadelijk of profijtelijk voor werkgevers?

UWV loopt momenteel flink achter in de beoordeling van WIA-aanvragen. Werkgevers vinden het vaak frustrerend dat de WIA-beslissing zo lang […]
Lees meer
Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames
9 mei 2023

Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames

Binnenkort treedt de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (“Wet Vifo”) in werking. De Wet Vifo introduceert een voorafgaande meldplicht […]
Lees meer
Mag een werknemer stiekem een gesprek opnemen met de werkgever?
6 december 2021

Mag een werknemer stiekem een gesprek opnemen met de werkgever?

In de dagelijkse arbeidsrechtpraktijk zien wij meer en meer dat gesprekken door werknemers heimelijk worden opgenomen. In bijna alle gevallen […]
Lees meer
Klachtplicht van toepassing bij een nalaten?
25 november 2021

Klachtplicht van toepassing bij een nalaten?

Partijen kunnen nalaten om een overeengekomen prestatie te verrichten. De vraag luidt of ook in dat geval de klachtplicht van […]
Lees meer
Ik heb diensten verricht voor een vennootschap, ben ik nu een handelsagent?
17 november 2021

Ik heb diensten verricht voor een vennootschap, ben ik nu een handelsagent?

De Rechtbank Noord-Holland heeft zich recent uitgelaten over de vraag of een tussen partijen gesloten overeenkomst kwalificeert als een agentuurovereenkomst. […]
Lees meer
De uitleg van een non-conformiteitsbepaling
19 oktober 2021

De uitleg van een non-conformiteitsbepaling

Partijen kunnen in de overeenkomst nader opnemen wanneer sprake is van non‑conformiteit, ofwel: het niet beantwoorden aan de overeenkomst. Of […]
Lees meer
Wat is de loonwaarde van een vakantiedag?
14 oktober 2021

Wat is de loonwaarde van een vakantiedag?

Wanneer een werknemer verlof opneemt, heeft hij recht op doorbetaling van het loon. Maar welke componenten vallen onder dit loonbegrip? […]
Lees meer
Heeft de statutair bestuurder recht op een WW-uitkering na zijn ontslag? (5)
11 oktober 2021

Heeft de statutair bestuurder recht op een WW-uitkering na zijn ontslag? (5)

In een reeks van in totaal zes blogs, zetten we uiteen wanneer een statutair bestuurder op basis van de “Regeling […]
Lees meer
Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Wanneer mag je hier gebruik van maken?
7 oktober 2021

Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Wanneer mag je hier gebruik van maken?

Eerder bespraken wij de rechtsgeldigheid van het concurrentiebeding. Uit de praktijk blijkt dat het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde […]
Lees meer
Uw collega-bestuurder haalt de bankrekening leeg. Bent u daarvoor aansprakelijk?
21 september 2021

Uw collega-bestuurder haalt de bankrekening leeg. Bent u daarvoor aansprakelijk?

In dit arrest van de Hoge Raad haalt een collega-bestuurder vlak voor zijn vertrek de rekening van de vennootschap leeg […]
Lees meer
Een ambtenaar noemt collega’s en leidinggevenden in een WhatsApp-groep ‘vuile honden’: ontslag?
14 september 2021

Een ambtenaar noemt collega’s en leidinggevenden in een WhatsApp-groep ‘vuile honden’: ontslag?

Na de invoering van de Wnra per 1 januari 2020 geldt voor een groot deel van de ambtenaren het gewone […]
Lees meer
Het concurrentiebeding: kan ik mijn werknemer hier altijd aan houden?
31 augustus 2021

Het concurrentiebeding: kan ik mijn werknemer hier altijd aan houden?

Vaak gebruiken werkgevers een (standaard) concurrentiebeding in hun arbeidsovereenkomsten. De werknemer ondertekent vervolgens deze arbeidsovereenkomst, zonder zich bewust te zijn […]
Lees meer
De onderhandelingen en de totstandkoming van een (koop)overeenkomst
27 juli 2021

De onderhandelingen en de totstandkoming van een (koop)overeenkomst

Een partij kan van oordeel zijn dat tussen partijen al ten tijde van de onderhandelingen een overeenkomst tot stand is […]
Lees meer
Goedkeuring algemene vergadering vereist bij verkopen aandelen?
20 juli 2021

Goedkeuring algemene vergadering vereist bij verkopen aandelen?

Het Hof Amsterdam oordeelde recent over de vraag of goedkeuring van de algemene vergadering (“AV”) vereist is bij een voorgenomen […]
Lees meer
Statutair bestuurder recht op een WW-uitkering na zijn ontslag? (4)
7 juli 2021

Statutair bestuurder recht op een WW-uitkering na zijn ontslag? (4)

In een reeks van in totaal zes blogs, gaan we in op de vraag wanneer een statutair bestuurder op basis […]
Lees meer
Wijziging van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
1 juli 2021

Wijziging van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Recent zijn wij ingegaan op de belangrijkste wijzigingen die uit de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (“WBTR”) voortvloeien. De WBTR […]
Lees meer
Privéopnames vennoot vallen onder derdenbeslag
29 juni 2021

Privéopnames vennoot vallen onder derdenbeslag

De Hoge Raad oordeelde op 23 april 2021 over de vraag of voor privégebruik opgenomen bedragen uit de kas van […]
Lees meer
Statutair bestuurder recht op een WW-uitkering na zijn ontslag? (3)
17 juni 2021

Statutair bestuurder recht op een WW-uitkering na zijn ontslag? (3)

In een reeks van in totaal zes blogs staan wij stil bij de vraag wanneer een statutair bestuurder op basis […]
Lees meer
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
16 juni 2021

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

In een eerdere blog hebben wij aangekondigd dat de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (“WBTR”) per 1 juli van dit […]
Lees meer
De uitleg van een opzegbepaling aan de hand van het Unierecht
8 juni 2021

De uitleg van een opzegbepaling aan de hand van het Unierecht

In het arrest van de Hoge Raad van 30 april 2021 stond de vraag centraal of DAF de importeursovereenkomst (distributieovereenkomst) […]
Lees meer
Het arbeidsrecht (weer) in beweging
3 juni 2021

Het arbeidsrecht (weer) in beweging

Het arbeidsrecht is voortdurend aan veranderingen onderhevig. Met de komst van de Wet werk en zekerheid in 2015 en de […]
Lees meer
Statutair bestuurder recht op een WW-uitkering na zijn ontslag? (2)
3 juni 2021

Statutair bestuurder recht op een WW-uitkering na zijn ontslag? (2)

In een reeks van zes blogs staan wij stil bij de vraag wanneer een statutair bestuurder op basis van de […]
Lees meer
Per 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen in werking
1 juni 2021

Per 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen in werking

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (“WBTR”) zorgt voor een verduidelijking van de taken en verantwoordelijkheden van bestuurders en commissarissen […]
Lees meer
Van mondkapje naar muilkorf
1 juni 2021

Van mondkapje naar muilkorf

Recent heeft de voorzieningenrechter in kort geding zich gebogen over de vraag of een bestuurder van een besloten vennootschap tijdelijk […]
Lees meer
Statutair bestuurder recht op een WW-uitkering na zijn ontslag? (1)
19 mei 2021

Statutair bestuurder recht op een WW-uitkering na zijn ontslag? (1)

Van menig statutair bestuurder krijgen wij de vraag of zij verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen en na hun ontslag in […]
Lees meer
Ontslag (op staande voet) van een ambtenaar: eenvoudiger?
11 mei 2021

Ontslag (op staande voet) van een ambtenaar: eenvoudiger?

Sinds de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (de Wnra) op 1 januari 2020 zijn de meeste ambtenaren werkzaam […]
Lees meer
Maaltijdbezorgers van Deliveroo zijn werknemer, geen ondernemer
17 februari 2021

Maaltijdbezorgers van Deliveroo zijn werknemer, geen ondernemer

Door Pim Wieland In de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam van 16 februari 2021 stond de vraag centraal of de bezorgers […]
Lees meer
Collega Lars Krieckaert schrijft over bestuurdersaansprakelijkheid bij selectieve betaling
14 februari 2020

Collega Lars Krieckaert schrijft over bestuurdersaansprakelijkheid bij selectieve betaling

In een recent arrest (http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2020:73) heeft de Hoge Raad nadere duidelijkheid geschapen over de spelregels voor selectieve betaling in het […]
Lees meer
Verrekening in concernverband, Hoge Raad schept duidelijkheid
23 december 2019

Verrekening in concernverband, Hoge Raad schept duidelijkheid

Verrekening in concernverband In concernverband ontstaan vaak de nodige schuldposities tussen concernvennootschappen onderling. Voor verrekening van vorderingen met schulden is […]
Lees meer
Collega Lars Krieckaert schrijft over termijnstelling door de curator aan pand- en hypotheekhouders
18 november 2019

Collega Lars Krieckaert schrijft over termijnstelling door de curator aan pand- en hypotheekhouders

Voor het Tijdschrift voor Curatoren schreef Lars Krieckaert een artikel over termijnstelling door de curator aan pand- en hypotheekhouders. In […]
Lees meer
Deeltijdontslag; gedeeltelijke transitievergoeding
21 september 2018

Deeltijdontslag; gedeeltelijke transitievergoeding

Transitievergoeding Sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2015 hebben medewerkers die tenminste 2 jaar […]
Lees meer
Het conceptwetsvoorstel <BR>Arbeidsmarkt in balans (WAB); <BR><strong>onder meer deze veranderingen komen er aan</strong>
1 mei 2018

Het conceptwetsvoorstel
Arbeidsmarkt in balans (WAB);
onder meer deze veranderingen komen er aan

Op 9 april jl. is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in internetconsultatie gedaan. Wat verandert er onder meer voor […]
Lees meer
Conflict met je werknemer: <BR><strong>Het opleggen van disciplinaire maatregelen</strong>
26 maart 2018

Conflict met je werknemer:
Het opleggen van disciplinaire maatregelen

Inleiding U kent ze wel: medewerkers die het niet zo nauw nemen met werktijden, werkinstructies niet nakomen of op andere […]
Lees meer
Conflict met je werknemer: <BR><strong>Mag mijn werknemer onze gesprekken stiekem opnemen?</strong>
12 maart 2018

Conflict met je werknemer:
Mag mijn werknemer onze gesprekken stiekem opnemen?

In de afgelopen periode kregen wij opvallend vaak de vraag of je als werkgever moet dulden dat een werknemer stiekem […]
Lees meer
Beëindiging van een arbeidsover-<BR>eenkomst. <BR><strong>Compensatie transitievergoeding voor werkgevers na twee jaar ziekte: any news</strong>?
28 februari 2018

Beëindiging van een arbeidsover-
eenkomst.
Compensatie transitievergoeding voor werkgevers na twee jaar ziekte: any news?

Wanneer een arbeidsovereenkomst tenminste twee jaar heeft geduurd en door de werkgever wordt beëindigd, dan heeft de medewerker sinds de […]
Lees meer
Een disfunctionerende medewerker, hoe zit het ook alweer?
2 februari 2018

Een disfunctionerende medewerker, hoe zit het ook alweer?

De meeste werkgevers krijgen eens in de zoveel tijd te maken met een medewerker die niet functioneert op het gewenste […]
Lees meer
Fender Advocaten gebruikt cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat deze website naar behoren functioneert. Ook houden we, na uw goedkeuring, website statistieken bij met behulp van analytische cookies. Analytische cookies verzamelen informatie die wordt gebruikt om ons te helpen begrijpen hoe onze website wordt gebruikt. Ook helpen deze cookies ons om de website aan te passen om uw gebruikservaring te kunnen verbeteren.