Het arbeidsrecht (weer) in beweging

Het arbeidsrecht is voortdurend aan veranderingen onderhevig. Met de komst van de Wet werk en zekerheid in 2015 en de Wet arbeidsmarkt in balans in 2020 is het arbeidsrecht al rigoureus gewijzigd.

Hervorming van de arbeidsmarkt

Als het aan sociale partners ligt, blijft het daar niet bij. Zij hebben onlangs op hoofdlijnen een akkoord bereikt over een breed pakket aan voorstellen tot hervorming van de arbeidsmarkt. Aanpassingen ten aanzien van arbeidsrecht, fiscaliteit en socialezekerheidsrecht zijn volgens hen noodzakelijk.

SER

Dit akkoord is uitgewerkt in het ontwerpadvies ‘Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving’ van de SER (de belangrijkste Sociaal-Economische adviesraad voor regering en parlement).

In het ontwerpadvies worden aanbevelingen gedaan om de mogelijkheden van flexwerk te beperken, nulurencontracten af te schaffen en schijnconstructies tegen te gaan. Ook wil men het voor werkgevers aantrekkelijker maken om contracten voor onbepaalde tijd aan te gaan, wil men de positie van zelfstandigen verbeteren en gaat de loondoorbetalingsverplichting van twee jaar bij ziekte op de schop.

Wat betekent dit advies?

Op dit moment gaat het nog slechts om een ontwerpadvies. Het doel van sociale partners is dat de aanbevelingen uit het advies worden meegenomen in de lopende formatiebesprekingen. Vervolgens zullen de aanbevelingen moeten worden omgezet in wetgeving en daaropvolgend dienen de wetsvoorstellen te worden goedgekeurd door de Tweede en de Eerste Kamer. Het kan derhalve nog wel enige tijd duren voordat we weten welke voorstellen uiteindelijk de eindstreep hebben gehaald. Ook worden er tijdens het wetgevingsproces vaak nog wijzigingen op de voorstellen aangebracht.

Één ding is zeker: veranderingen zijn op komst. Hoe die veranderingen er precies zullen uitzien, is nog onzeker.

Fender Advocaten houdt u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen.

Fender Advocaten gebruikt cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat deze website naar behoren functioneert. Ook houden we, na uw goedkeuring, website statistieken bij met behulp van analytische cookies. Analytische cookies verzamelen informatie die wordt gebruikt om ons te helpen begrijpen hoe onze website wordt gebruikt. Ook helpen deze cookies ons om de website aan te passen om uw gebruikservaring te kunnen verbeteren.