Beëindiging van een arbeidsover-
eenkomst.
Compensatie transitievergoeding voor werkgevers na twee jaar ziekte: any news?

Wanneer een arbeidsovereenkomst tenminste twee jaar heeft geduurd en door de werkgever wordt beëindigd, dan heeft de medewerker sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 op grond van de wet in beginsel aanspraak op de transitievergoeding. Dit geldt dus ook wanneer de werkgever al twee jaar lang het loon heeft doorbetaald tijdens de ziekte van de medewerker en de arbeidsovereenkomst juist wordt beëindigd vanwege die langdurige ziekte. Zelfs bij een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen heeft een medewerker aanspraak op de transitievergoeding.

Dit wordt als onrechtvaardig en als een te zware belasting ervaren voor werkgevers die het financieel toch al lastig hebben. In maart 2017 is daarom door het vorige kabinet een wetsvoorstel ingediend dat ten doel heeft om werkgevers in dit soort gevallen te compenseren voor de kosten van de transitievergoeding.

Dat wetsvoorstel komt er kort gezegd op neer dat medewerkers ook bij bedrijfseconomisch ontslag of ontslag wegens langdurige ziekte nog steeds aanspraak hebben op de transitievergoeding, maar de werkgever hiervoor door het UWV wordt gecompenseerd met middelen die afkomstig zijn uit het Algemeen Werkloosheidsfonds.

In april van het jaar 2017 is het wetsvoorstel echter controversieel verklaard waardoor de verdere uitwerking van het wetsvoorstel vertraging heeft opgelopen.

Ondanks dat het wetsvoorstel een plekje heeft gekregen in het Regeerakkoord bleef het tot voor kort stil omtrent dit wetsvoorstel. Dat is ook de Kamer opgevallen. Er zijn Kamervragen aan Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gesteld.

Deze heeft afgelopen week aan de Kamer laten weten dat er achter de schermen hard aan het wetsvoorstel wordt gewerkt. De Minister heeft namelijk aan het UWV opdracht gegeven om een uitvoeringstoets te verrichten naar de praktische haalbaarheid van het wetsvoorstel. De uitkomsten daarvan worden in de loop van de volgende maand verwacht.

Doelstelling is (nog steeds) om de wet met ingang van 1 januari 2020 in werking te laten treden. Als het wetsvoorstel tot wet verheven wordt, kunnen werkgevers die na 1 juli 2015 de transitievergoeding betaald hebben mogelijk in aanmerking komen voor kostencompensatie, ongeacht hoe lang geleden de transitievergoeding is betaald. Of het daadwerkelijk zo ver zal komen moet worden afgewacht en zal mede afhankelijk zijn van de uitvoeringstoets van het UWV. Work in progress dus. Wij houden je op de hoogte.

Doelstelling is (nog steeds) om de wet met ingang van 1 januari 2020 in werking te laten treden.

Fender Advocaten gebruikt cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat deze website naar behoren functioneert. Ook houden we, na uw goedkeuring, website statistieken bij met behulp van analytische cookies. Analytische cookies verzamelen informatie die wordt gebruikt om ons te helpen begrijpen hoe onze website wordt gebruikt. Ook helpen deze cookies ons om de website aan te passen om uw gebruikservaring te kunnen verbeteren.