Statutair bestuurder recht op een WW-uitkering na zijn ontslag? (4)

In een reeks van in totaal zes blogs, gaan we in op de vraag wanneer een statutair bestuurder op basis van de “Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016” (Regeling DGA) verzekerd is voor de werknemersverzekeringen en in aanmerking komt voor een WW-uitkering bij zijn ontslag.

Kwalificeert een statutair bestuurder namelijk als grootaandeelhouder van de vennootschap, dan is hij niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

In de Regeling DGA worden vier situaties onderscheiden waarin de statutair bestuurder van een vennootschap als grootaandeelhouder heeft te gelden.

Wanneer kwalificeert de statutair bestuurder als grootaandeelhouder?

In dit vierde blog zoomen we in op de derde situatie waarin een statutair bestuurder moet worden gezien als grootaandeelhouder in de zin van de Regeling DGA, en dientengevolge geen aanspraak heeft op een WW-uitkering bij zijn ontslag.

In de praktijk geen onbekend fenomeen is dat de aandelen van de vennootschap niet worden gehouden door de statutair bestuurder van de vennootschap als natuurlijk persoon, maar door zijn personal holding, een rechtspersoon.

De wetgever heeft met deze situatie, en velerlei varianten daarop, rekening gehouden en bepaald dat als directeur-grootaandeelhouder in de zin van de Regeling DGA tevens wordt beschouwd:

“de bestuurder die, al dan niet tezamen met zijn echtgenoot, een zodanige zeggenschap heeft binnen de vennootschap door tussenkomst van een of meer rechtspersonen, waarvan hij bestuurder is, al dan niet in een groep met elkaar verbonden, of door tussenkomst van vennootschappen waarvan hij aandelen houdt, dat hij al dan niet tezamen met zijn echtgenoot, over zijn ontslag kan besluiten.”

Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de verwantschapsrelatie tussen de bestuurder en zijn bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad zoals bedoeld in artikel 2 lid 1 sub b van de Regeling DGA.

Personal holding

Wat betekent deze bepaling nu in de praktijk? Een aantal voorbeelden ter verduidelijking:

Voorbeeld 1
Piet is statutair bestuurder van Blue kiwi B.V. De aandelen van Blue kiwi B.V. waaraan stemrecht is verbonden, zijn voor 100% in handen van Piet B.V. Piet is bestuurder en enig aandeelhouder van Piet B.V. Piet moet worden aangemerkt als grootaandeelhouder van Blue kiwi B.V. en heeft daardoor geen recht op een WW-uitkering bij zijn ontslag.

Piet is namelijk statutair bestuurder van Blue kiwi B.V. en via Piet B.V. heeft hij zeggenschap over zijn ontslag in Blue kiwi B.V.

Voorbeeld 2
Piet B.V. is enig aandeelhouder en statutair bestuurder van Blue kiwi B.V. Namens Piet B.V. verricht Piet de werkzaamheden als bestuurder. Piet is tevens 100% aandeelhouder en statutair bestuurder van Piet B.V. Piet kwalificeert als directeur-grootaandeelhouder omdat hij via Piet B.V. zeggenschap heeft over zijn ontslag in Blue kiwi B.V.

Voorbeeld 3
Piet is statutair bestuurder van Blue kiwi B.V. Alle aandelen van Blue kiwi B.V. zijn in handen van Piet B.V. Piet heeft 20% van de aandelen in Piet B.V., zijn echtgenoot heeft 40% van de aandelen en de resterende 40% is in handen van de heer Hoek. De heer Hoek is statutair bestuurder van Piet B.V. Binnen Piet B.V. wordt met gewone meerderheid gestemd. Piet wordt aangemerkt als directeur-grootaandeelhouder omdat hij statutair bestuurder is van Blue kiwi B.V. en via Piet B.V. tezamen met zijn echtgenoot zeggenschap heeft over zijn ontslag bij Blue kiwi B.V.

Administratiekantoor

Voorbeeld 4
Piet is statutair bestuurder van Blue kiwi B.V. Alle aandelen van Blue kiwi B.V. zijn gecertificeerd en in handen van een administratiekantoor. Piet houdt alle certificaten en is enig bestuurder van het administratiekantoor. Omdat Piet de volledige zeggenschap heeft in het administratiekantoor kan hij zijn ontslag als statutair bestuurder van Blue kiwi B.V. tegenhouden. Piet heeft daardoor geen recht op een WW-uitkering bij zijn ontslag.

Voorbeeld 5
Piet is statutair bestuurder van Blue kiwi B.V. Alle aandelen van Blue kiwi B.V. zijn gecertificeerd en in handen van een administratiekantoor. Piet en Jan, broers van elkaar, houden alle certificaten van het administratiekantoor. Piet en Jan vormen samen met Kees, Fred en Teun het bestuur van het administratiekantoor. Piet en Jan hebben ieder twee stemmen. Kees, Fred en Teun hebben ieder 1 stem. Piet voldoet samen met zijn broer Jan, niet aan de eis van ten minste twee derde deel van de stemmen waardoor hij zijn ontslag als statutair bestuurder van Blue kiwi B.V. niet kan blokkeren. Hij heeft derhalve recht op een WW-uitkering bij zijn ontslag.

Twijfel?

Kort en goed: ook indien de bestuurder als natuurlijk persoon geen aandelen van de vennootschap houdt, kwalificeert hij onder omstandigheden als grootaandeelhouder in de zin van de Regeling DGA. Twijfelt u of de Regeling DGA op u van toepassing is? Neem dan contact op met Anique Sauvé voor advies.

 

Fender Advocaten gebruikt cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat deze website naar behoren functioneert. Ook houden we, na uw goedkeuring, website statistieken bij met behulp van analytische cookies. Analytische cookies verzamelen informatie die wordt gebruikt om ons te helpen begrijpen hoe onze website wordt gebruikt. Ook helpen deze cookies ons om de website aan te passen om uw gebruikservaring te kunnen verbeteren.