Heeft de statutair bestuurder recht op een WW-uitkering na zijn ontslag? (5)

In een reeks van in totaal zes blogs, zetten we uiteen wanneer een statutair bestuurder op basis van de “Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016” (Regeling DGA) verzekerd is voor de werknemersverzekeringen en in aanmerking komt voor een WW-uitkering bij zijn ontslag.

Kwalificeert een statutair bestuurder namelijk als grootaandeelhouder van de vennootschap, dan is hij niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

In de Regeling DGA worden vier situaties onderscheiden waarin de statutair bestuurder van een vennootschap als grootaandeelhouder heeft te gelden.

Wanneer kwalificeert de statutair bestuurder als grootaandeelhouder?

In dit vijfde blog staan we stil bij de vierde en tevens laatste situatie waarin een statutair bestuurder moet worden gezien als grootaandeelhouder in de zin van de Regeling DGA.

Statutair-bestuurders kwalificeren als directeur-grootaandeelhouders wanneer zij:

“Samen alle aandelen van de vennootschap bezitten en als aandeelhouders een gelijk of nagenoeg gelijk deel van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. Indien een bestuurder aandelen van de vennootschap bezit door tussenkomst van één of meer rechtspersonen waarvan hij bestuurder is of van vennootschappen waarvan hij aandelen houdt, is de eerste zin van overeenkomstige toepassing.”

Alle aandelen in bezit van de statutair bestuurders

Deze situatie heeft betrekking op statutair bestuurders die samen aandeelhouder van de vennootschap zijn en nevengeschikt zijn ten opzichte van elkaar. Bijvoorbeeld vier statutair bestuurders die ieder 25% van de aandelen houden.

Bepalend is dat de bestuurders alles bij elkaar genomen een gelijkwaardig economisch belang hebben en een positie innemen die zich laat vergelijken met de verhouding tussen mede-eigenaren van een onderneming. Om dit economische belang te benadrukken, gaat het volgens de wetgever niet om de stemmen, maar het aandeel in het kapitaal dat de statutair bestuurders als aandeelhouders vertegenwoordigen.

Wordt een (klein) deel van de aandelen gehouden door een derde partij, dan is dit onderdeel niet van toepassing. De statutair bestuurders dienen samen alle aandelen te bezitten. Tot de aandelen in het kapitaal behoren in dit verband ook de met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.

Nevengeschikt

Soms is het geplaatste deel van het maatschappelijk kapitaal, niet in gelijke mate deelbaar door het aantal aandeelhouders. Dan kan onder omstandigheden toch nevengeschiktheid aan de orde zijn. Dat is het geval wanneer de aandeelhouders ieder een nagenoeg gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Stel er zijn drie statutair bestuurders en in totaal 80 aandelen uitgegeven. Bestuurder A bezit 27 aandelen, bestuurder B 27 aandelen en bestuurder C 26 aandelen. In deze situatie wordt toch nevengeschiktheid aangenomen omdat de bestuurders een nagenoeg gelijk deel van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

Personal holding

Indien een statutair bestuurder aandelen van de vennootschap bezit door tussenkomst van een rechtspersoon waarvan hij zelf de aandelen houdt, is deze bepaling van overeenkomstige toepassing.

Meer weten? Neem dan contact op met Anique Sauvé.

 

Fender Advocaten gebruikt cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat deze website naar behoren functioneert. Ook houden we, na uw goedkeuring, website statistieken bij met behulp van analytische cookies. Analytische cookies verzamelen informatie die wordt gebruikt om ons te helpen begrijpen hoe onze website wordt gebruikt. Ook helpen deze cookies ons om de website aan te passen om uw gebruikservaring te kunnen verbeteren.