Blogs


Ordinary course of business bij overnames
7 mei 2024

Ordinary course of business bij overnames

In haar uitspraak van 28 februari 2024 (ECLI:NL:RBAMS:2024:1155) beantwoordt de Rechtbank Amsterdam (“Rechtbank”) in een overnamegeschil de vraag welke betekenis […]
Lees meer
Over de samenhang tussen over-namecontracten en vendor loans
6 februari 2024

Over de samenhang tussen over-namecontracten en vendor loans

In haar uitspraak van 1 februari 2023 (ECLI:NL:RBDHA:2023:11084) beantwoordt de Rechtbank Den Haag (“Rechtbank”) in een overnamegeschil de vraag of […]
Lees meer
Kun je Haviltex wegcontracteren?
2 november 2023

Kun je Haviltex wegcontracteren?

De geruchtmakende uitspraak van de Hoge Raad van 25 augustus 2023 (ECLI:NL:HR:2023:1131) gaat over de uitleg van een vaststellingsovereenkomst waarin […]
Lees meer
Bestuurder persoonlijk aansprakelijk voor onbetaalde factuur?
3 oktober 2023

Bestuurder persoonlijk aansprakelijk voor onbetaalde factuur?

Valt een bestuurder een persoonlijk verwijt te maken wanneer hij één dag voor een festival nieuwe verplichtingen aangaat, terwijl de […]
Lees meer
Contracteren onder opschortende voorwaarden in overnamecontracten
1 augustus 2023

Contracteren onder opschortende voorwaarden in overnamecontracten

In de uitspraak van 4 april 2023 (ECLI:NL:GHDHA:2023:962) oordeelt het Gerechtshof Den Haag (“Hof”) in een overnamegeschil dat de koper […]
Lees meer
Het belang van het vastleggen van aandeelhoudersbesluiten
28 juni 2023

Het belang van het vastleggen van aandeelhoudersbesluiten

Een aandeelhoudersbesluit is een besluit dat genomen wordt door de algemene vergadering van aandeelhouders van een vennootschap. Aandeelhoudersbesluiten kunnen zowel […]
Lees meer
Mag een werknemer stiekem een gesprek opnemen met de werkgever?
6 december 2021

Mag een werknemer stiekem een gesprek opnemen met de werkgever?

In de dagelijkse arbeidsrechtpraktijk zien wij meer en meer dat gesprekken door werknemers heimelijk worden opgenomen. In bijna alle gevallen […]
Lees meer
Klachtplicht van toepassing bij een nalaten?
25 november 2021

Klachtplicht van toepassing bij een nalaten?

Partijen kunnen nalaten om een overeengekomen prestatie te verrichten. De vraag luidt of ook in dat geval de klachtplicht van […]
Lees meer
Ik heb diensten verricht voor een vennootschap, ben ik nu een handelsagent?
17 november 2021

Ik heb diensten verricht voor een vennootschap, ben ik nu een handelsagent?

De Rechtbank Noord-Holland heeft zich recent uitgelaten over de vraag of een tussen partijen gesloten overeenkomst kwalificeert als een agentuurovereenkomst. […]
Lees meer
De uitleg van een non-conformiteitsbepaling
19 oktober 2021

De uitleg van een non-conformiteitsbepaling

Partijen kunnen in de overeenkomst nader opnemen wanneer sprake is van non‑conformiteit, ofwel: het niet beantwoorden aan de overeenkomst. Of […]
Lees meer
Wat is de loonwaarde van een vakantiedag?
14 oktober 2021

Wat is de loonwaarde van een vakantiedag?

Wanneer een werknemer verlof opneemt, heeft hij recht op doorbetaling van het loon. Maar welke componenten vallen onder dit loonbegrip? […]
Lees meer
Heeft de statutair bestuurder recht op een WW-uitkering na zijn ontslag? (5)
11 oktober 2021

Heeft de statutair bestuurder recht op een WW-uitkering na zijn ontslag? (5)

In een reeks van in totaal zes blogs, zetten we uiteen wanneer een statutair bestuurder op basis van de “Regeling […]
Lees meer
Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Wanneer mag je hier gebruik van maken?
7 oktober 2021

Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Wanneer mag je hier gebruik van maken?

Eerder bespraken wij de rechtsgeldigheid van het concurrentiebeding. Uit de praktijk blijkt dat het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde […]
Lees meer
Uw collega-bestuurder haalt de bankrekening leeg. Bent u daarvoor aansprakelijk?
21 september 2021

Uw collega-bestuurder haalt de bankrekening leeg. Bent u daarvoor aansprakelijk?

In dit arrest van de Hoge Raad haalt een collega-bestuurder vlak voor zijn vertrek de rekening van de vennootschap leeg […]
Lees meer
Het concurrentiebeding: kan ik mijn werknemer hier altijd aan houden?
31 augustus 2021

Het concurrentiebeding: kan ik mijn werknemer hier altijd aan houden?

Vaak gebruiken werkgevers een (standaard) concurrentiebeding in hun arbeidsovereenkomsten. De werknemer ondertekent vervolgens deze arbeidsovereenkomst, zonder zich bewust te zijn […]
Lees meer
De onderhandelingen en de totstandkoming van een (koop)overeenkomst
27 juli 2021

De onderhandelingen en de totstandkoming van een (koop)overeenkomst

Een partij kan van oordeel zijn dat tussen partijen al ten tijde van de onderhandelingen een overeenkomst tot stand is […]
Lees meer
Goedkeuring algemene vergadering vereist bij verkopen aandelen?
20 juli 2021

Goedkeuring algemene vergadering vereist bij verkopen aandelen?

Het Hof Amsterdam oordeelde recent over de vraag of goedkeuring van de algemene vergadering (“AV”) vereist is bij een voorgenomen […]
Lees meer
Wijziging van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
1 juli 2021

Wijziging van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Recent zijn wij ingegaan op de belangrijkste wijzigingen die uit de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (“WBTR”) voortvloeien. De WBTR […]
Lees meer
Privéopnames vennoot vallen onder derdenbeslag
29 juni 2021

Privéopnames vennoot vallen onder derdenbeslag

De Hoge Raad oordeelde op 23 april 2021 over de vraag of voor privégebruik opgenomen bedragen uit de kas van […]
Lees meer
Statutair bestuurder recht op een WW-uitkering na zijn ontslag? (3)
17 juni 2021

Statutair bestuurder recht op een WW-uitkering na zijn ontslag? (3)

In een reeks van in totaal zes blogs staan wij stil bij de vraag wanneer een statutair bestuurder op basis […]
Lees meer
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
16 juni 2021

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

In een eerdere blog hebben wij aangekondigd dat de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (“WBTR”) per 1 juli van dit […]
Lees meer
De uitleg van een opzegbepaling aan de hand van het Unierecht
8 juni 2021

De uitleg van een opzegbepaling aan de hand van het Unierecht

In het arrest van de Hoge Raad van 30 april 2021 stond de vraag centraal of DAF de importeursovereenkomst (distributieovereenkomst) […]
Lees meer
Statutair bestuurder recht op een WW-uitkering na zijn ontslag? (2)
3 juni 2021

Statutair bestuurder recht op een WW-uitkering na zijn ontslag? (2)

In een reeks van zes blogs staan wij stil bij de vraag wanneer een statutair bestuurder op basis van de […]
Lees meer
Per 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen in werking
1 juni 2021

Per 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen in werking

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (“WBTR”) zorgt voor een verduidelijking van de taken en verantwoordelijkheden van bestuurders en commissarissen […]
Lees meer
Van mondkapje naar muilkorf
1 juni 2021

Van mondkapje naar muilkorf

Recent heeft de voorzieningenrechter in kort geding zich gebogen over de vraag of een bestuurder van een besloten vennootschap tijdelijk […]
Lees meer
Collega Lars Krieckaert schrijft over bestuurdersaansprakelijkheid bij selectieve betaling
14 februari 2020

Collega Lars Krieckaert schrijft over bestuurdersaansprakelijkheid bij selectieve betaling

In een recent arrest (http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2020:73) heeft de Hoge Raad nadere duidelijkheid geschapen over de spelregels voor selectieve betaling in het […]
Lees meer
Verrekening in concernverband, Hoge Raad schept duidelijkheid
23 december 2019

Verrekening in concernverband, Hoge Raad schept duidelijkheid

Verrekening in concernverband In concernverband ontstaan vaak de nodige schuldposities tussen concernvennootschappen onderling. Voor verrekening van vorderingen met schulden is […]
Lees meer
Collega Lars Krieckaert schrijft over termijnstelling door de curator aan pand- en hypotheekhouders
18 november 2019

Collega Lars Krieckaert schrijft over termijnstelling door de curator aan pand- en hypotheekhouders

Voor het Tijdschrift voor Curatoren schreef Lars Krieckaert een artikel over termijnstelling door de curator aan pand- en hypotheekhouders. In […]
Lees meer
Fender Advocaten gebruikt cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat deze website naar behoren functioneert. Ook houden we, na uw goedkeuring, website statistieken bij met behulp van analytische cookies. Analytische cookies verzamelen informatie die wordt gebruikt om ons te helpen begrijpen hoe onze website wordt gebruikt. Ook helpen deze cookies ons om de website aan te passen om uw gebruikservaring te kunnen verbeteren.