Collega Lars Krieckaert schrijft over bestuurdersaansprakelijkheid bij selectieve betaling


14 februari 2020

Collega Lars Krieckaert schrijft over bestuurdersaansprakelijkheid bij selectieve betaling

In een recent arrest (http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2020:73) heeft de Hoge Raad nadere duidelijkheid geschapen over de spelregels voor selectieve betaling in het zicht van faillissement. Voorop staat dat bestuurders in beginsel grote vrijheid hebben te bepalen in welke volgorde schuldeisers worden voldaan. Deze betaalautonomie kan zijn ingeperkt wanneer sprake is van bijzondere omstandigheden. Faillissement onafwendbaar? Daarbij is […]

Lees meer
23 december 2019

Verrekening in concernverband, Hoge Raad schept duidelijkheid

Verrekening in concernverband In concernverband ontstaan vaak de nodige schuldposities tussen concernvennootschappen onderling. Voor verrekening van vorderingen met schulden is op grond van de wet onder andere vereist dat schuldeiser en schuldenaar elkaars wederpartijen zijn. Of anders gezegd, er dient sprake te zijn van wederkerigheid van partijen. Dit wederkerigheidsvereiste is neergelegd in artikel 6:127 lid […]

Lees meer

Fender Advocaten (ondernemingsrecht) en Sense Advocaten (arbeidsrecht) samen onder de naam Fender Advocaten

PERSBERICHT Vanaf 1 december 2019 gaan Fender Advocaten (ondernemingsrecht) en Sense Advocaten (arbeidsrecht) samen onder de naam Fender Advocaten. Door deze nieuwe combinatie ontstaat een krachtige juridische speler op het gebied van het ondernemings- en arbeidsrecht. Bij het nieuwe kantoor zullen 12 advocaten werkzaam zijn, ieder met hun eigen specialisatie binnen deze rechtsgebieden. Fender Advocaten […]

Lees meer
18 november 2019

Collega Lars Krieckaert schrijft over termijnstelling door de curator aan pand- en hypotheekhouders

Voor het Tijdschrift voor Curatoren schreef Lars Krieckaert een artikel over termijnstelling door de curator aan pand- en hypotheekhouders. In dit artikel is uiteengezet voor welke situaties zo’n termijn is bedoeld, en wanneer de curator mogelijk misbruik maakt van zijn bevoegdheid een termijn te stellen. De belangrijkste rechtspraak op dit gebied is uitgelicht, zodat aan […]

Lees meer
Fender Advocaten gebruikt cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat deze website naar behoren functioneert. Ook houden we, na uw goedkeuring, website statistieken bij met behulp van analytische cookies. Analytische cookies verzamelen informatie die wordt gebruikt om ons te helpen begrijpen hoe onze website wordt gebruikt. Ook helpen deze cookies ons om de website aan te passen om uw gebruikservaring te kunnen verbeteren.