Een ambtenaar noemt collega’s en leidinggevenden in een WhatsApp-groep ‘vuile honden’: ontslag?

Na de invoering van de Wnra per 1 januari 2020 geldt voor een groot deel van de ambtenaren het gewone arbeidsrecht. In ons vorige blog schreven wij al dat de normalisering het ontslag van een ambtenaar eenvoudiger maakt. Van een ambtenaar mag op grond van de Ambtenarenwet nu eenmaal een grotere mate van integriteit worden verwacht dan van een “gewone” werknemer.  Die grotere mate van integriteit werkt door in de privésfeer.

Goed ambtenaar, óók privé

Uit de rechtspraak volgt dat wanneer een algemene integriteitsnorm wordt geschonden, bijvoorbeeld doordat een ambtenaar zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit, dit al voldoende kan zijn voor ontslag. Dit is anders voor gewone werknemers. Daar moet een werkgever namelijk niet alleen een concrete normschending aantonen, maar ook een duidelijke relatie met de werksfeer.

Kritiek via WhatsApp

Toch leidt een schending van de norm van goed ambtenaarschap niet per definitie ook tot ontslag. Dit blijkt wel uit deze recente uitspraak van het Gerechtshof.

Deze zaak had betrekking op een bijzonder opsporingsambtenaar die op detacheringsbasis werkte bij de gemeente Sittard-Geleen. Hij had een Whatsappgroep aangemaakt waaraan ook vijf van zijn collega’s deelnamen. In deze Whatsappgroep werden privézaken besproken, maar werd ook (ferme) kritiek geuit op collega’s en leidinggevenden. De gemeente nam kennis van de inhoud van de gesprekken en vond de uitlatingen die daarin waren gedaan grievend. Volgens de gemeente had de ambtenaar in strijd gehandeld met zijn verplichtingen als ambtenaar en de Gedragscode ambtenaren.

Geen ontbinding

De zaak werd voorgelegd aan de kantonrechter. Daarbij werd door de werkgever verzocht om ontbinding van de arbeidsovereenkomst met de ambtenaar. De werkgever ving bot, maar probeerde het opnieuw bij het hof. Ook het hof wees het ontbindingsverzoek echter af.

Het hof onderschrijft dat de uitlatingen in de Whatsappgroep respectloos zijn en aanstootgevend, maar overweegt dat de teksten van de ambtenaar in kwestie minder vergaand zijn dan die van de andere deelnemers. Het hof vindt niet dat de betreffende ambtenaar als oprichter van de Whatsappgroep verantwoordelijk kan worden gehouden voor de uitlatingen van de mededeelnemers. Er bestond geen hiërarchische verhouding tussen hen en van senioriteit was geen sprake.

En hoewel het hof vindt dat deze ambtenaar zich niet heeft gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, is zijn gedrag onvoldoende om tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst te komen. De gedragingen van de ambtenaar moeten namelijk worden beoordeeld in de context van de voorgeschiedenis, die betrekking had op de twee integriteitskwesties die speelden. Ook de overige aangevoerde ontslaggronden van de werkgever werden afgewezen.

Normschending is geen garantie voor ontbinding

Een ambtenaar die zich kritisch uitlaat in een besloten Whatsappgroep loopt dus het risico dat hij niet handelt zoals een goed ambtenaar betaamt, maar of dit ook leidt tot zijn ontslag is (zoals zo vaak) afhankelijk van alle omstandigheden van het geval.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem contact op met Pim Wieland

Fender Advocaten gebruikt cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat deze website naar behoren functioneert. Ook houden we, na uw goedkeuring, website statistieken bij met behulp van analytische cookies. Analytische cookies verzamelen informatie die wordt gebruikt om ons te helpen begrijpen hoe onze website wordt gebruikt. Ook helpen deze cookies ons om de website aan te passen om uw gebruikservaring te kunnen verbeteren.