Het arbeidsrecht is voortdurend in beweging. Ondernemingen moeten hierop inspelen. Ondernemers krijgen te maken met vraagstukken over arbeidsvoorwaarden, (flexibele) arbeidsverhoudingen en vraagstukken op het gebied van het ontslagrecht en medezeggenschapsrecht. Werknemers krijgen op hun beurt ook te maken met arbeidsrechtelijke discussies, bijvoorbeeld over de handhaving van een concurrentie- of relatiebeding of bij arbeidsongeschiktheid en re-integratie.

Fender Advocaten kan zowel werkgever als werknemer van dienst zijn, bijvoorbeeld bij:

▪ de onderhandeling over en totstandkoming van arbeidsovereenkomsten en vaststellingsovereenkomsten;
▪ de vaststelling en wijziging van arbeidsvoorwaarden;
▪ handhaving van een concurrentie- en relatiebeding;
▪ arbeidsongeschiktheid en re-integratie;
▪ ontslagzaken bij zowel de kantonrechter als UWV WERKbedrijf;
▪ de advisering en begeleiding bij reorganisaties en overnames;
▪ medezeggenschapstrajecten met ondernemingsraad en vakbonden;
▪ flexibele arbeidsrelaties: ZZP, uitzendrelaties en detachering.

Fender Advocaten is uw gespecialiseerde sparringpartner. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een kennismaking.