Tussentijds cassatieberoep

Op 19 januari 2024 heeft de Hoge Raad beoordeeld of het mogelijk is om tussentijds cassatieberoep in te stellen.

In deze zaak tussen Sonos en Google stelt de Hoge Raad eerst vast dat de twee uitspraken van het hof, tussenarresten betreffen. Er is sprake van een tussenarrest als het dictum, het gedeelte van het arrest waarin de uitspraak wordt gedaan, geen definitieve beslissing bevat met betrekking tot (een onderdeel van) het gevorderde. Een eindarrest geeft daarentegen een beslissing in het dictum over (een onderdeel van) het gevorderde en maakt (in zoverre) een einde aan de procedure. Dit gebeurt wanneer een vordering in het dictum (gedeeltelijk) wordt toegewezen of afgewezen. De enkele beslissing over de proceskosten in het dictum van een uitspraak maakt overigens niet dat er sprake is van een (gedeeltelijke) einduitspraak.

Bij een tussenarrest kan in beginsel alleen tegelijkertijd met het eindarrest beroep in cassatie worden ingesteld, tenzij de rechter anders aangeeft. Een uitzondering hierop is als in het tussenarrest een voorlopige voorziening wordt gegeven of geweigerd. Dan is het wel mogelijk om tussentijds cassatieberoep in te stellen.

In één van de tussenarresten heeft het hof een incidentele vordering geweigerd. De Hoge Raad benadrukt dat deze afwijzing een beslissing betreft in het kader van de voortgang en de instructie van de zaak. Er wordt dus geen voorlopige voorziening geweigerd (of gegeven). Het is ook vaste rechtspraak dat als in de hoofdzaak een incident wordt opgeworpen en de rechter een einduitspraak doet in het incident, deze uitspraak een tussenuitspraak betreft en dus niet kan worden beschouwd als een (gedeeltelijke) einduitspraak.

In deze zaak was het instellen van tussentijds cassatieberoep dus niet mogelijk. De partijen zijn dan ook niet-ontvankelijk verklaard.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Shaghayegh Molawi.

Fender Advocaten gebruikt cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat deze website naar behoren functioneert. Ook houden we, na uw goedkeuring, website statistieken bij met behulp van analytische cookies. Analytische cookies verzamelen informatie die wordt gebruikt om ons te helpen begrijpen hoe onze website wordt gebruikt. Ook helpen deze cookies ons om de website aan te passen om uw gebruikservaring te kunnen verbeteren.